Familjeslanten i Gävle | Årsmöte på Familjeslanten
206
post-template-default,single,single-post,postid-206,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Årsmöte på Familjeslanten

Ladda ner Verksamhetsrapporten för 2016 (2,24 Mb)

Verksamhetsplan 2017

Familjeslantens verksamhet med budget- och skuldrådgivning ska innefatta budgetrådgivning, skuldrådgivning med frivilliga uppgörelser, råd och stöd före, under och efter en skuldsanering samt utåtriktade informationsinsatser för att öka kännedomen om verksamheten.

 

 • Inför 2017 ska vi göra riktade insatser för att ungdomar upp till 18 – 25 år ska hitta till Familjeslantens budget- och skuldrådgivare.
 • Vi planerar föreläsningar tillsammans med Ekonomismart där syftet är att ungdomarna 18- 30 år ska lära sig mer om privatekonomi och konsumentkunskap.
 • Vi kommer att sprida Konsumentverkets broschyr ”Går din ekonomi inte ihop” på platser där ungdomarna finns.
 • Under mars 2017 ska vi att medverka under Ekonomiskt kunskaps centers mini-mässa på Gävle stadsbibliotek och sprida vårt material.
 • Vi kommer att ha föreläsningar i privatekonomi, den nya skuldsaneringslagen och hur vi bättre kan samverka i framtiden.
 • Familjeslantens rådgivningsverksamhet ska ha sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste snabbt få hjälp att t.ex. ansöka om skuldsanering eller att på annat sätt erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska problem.

Läs Verksamhetsrapporten för 2016 i länken på toppen av sidan

Målet för verksamheten är att
 • Rehabilitera skuldsatta personer och att stärka hushållens resurser och öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv.
 • Bedriva budget- och skuldrådgivning med målsättning om en ordnad ekonomi för att klara sin egen försörjning och bli skuldfri på sikt
 • Budget och skuldrådgivningen ska göra det möjligt för ett antal kommuninvånare att få en stabilare ekonomi.
 • Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minskas.
 • Budget- och skuldrådgivningen ska erbjuda invånarna individuell rådgivning och invånarens behov ska styra valet av insats.
 • Genom samverkan med andra yrkesgrupper ge behovsanpassad rådgivning i syfte att invånaren ska få en bättre ekonomi.
 • Lämna kvalificerade rådgivning i skuldsaneringsärenden.
 • Genom förebyggande arbete sträva efter att ge kunskaper så att individen i egenskap av konsument ska kunna använda sina resurser på bästa sätt och ha en hållbar privatekonomi.

 

Vi ska verka utefter Konsumentverket rekommendationer för budget- och skuldrådgivningen som är framtagna på uppdrag av regeringen 31 december 2016. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Familjeslanten arbetar ständigt för att tillmötesgå det behov av Budget- och skuldrådgivning som finns i samhället. Vi ska inför framtiden hitta nya vägar att sprida kunskap kring privat ekonomi och tillgodose det växande behovet av vår verksamhet. Bl.a. genom att använda Facebook där vi har en egen sluten grupp för diskussioner, frågor och information. Använda vår nya hemsida där man kommer att kunna läsa mer om Familjeslantens olika områden och verksamhet.

 

 • Utvärdering av verksamheten: under april 2017 planerar vi att utvärdera verksamheten.
 • Resurser: Verksamheten behöver utökas för att kunna möta det behov som finns och kommer att uppstå.
 • Ett fortsatt samarbete med EKC, Ekonomiskt Kunskaps Center, som är en sammanslutning av ett flertal organisationer, och myndigheter som på något sätt berör Familjeslantens målgrupp.
 • Fortsätta samarbetet med konsument Gästrikland.
 • Utöka antalet anslagsgivare.
 • Bevaka frågor på lokal och internationell nivå som berör budget och skuldrådgivning.
 • Knyta till oss fler intressenter/samarbetspartners till Familjeslanten. Efterfrågan finns från olika organisationer om utbildningar/föreläsningar i ekonomiska frågor under 2017.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.