Familjeslanten i Gävle | Verksamhetsberättelse 2017
565
post-template-default,single,single-post,postid-565,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Verksamhetsberättelse 2017

Ladda ner Verksamhetsberättelse för 2017 (2,24 Mb)

Verksamhetsberättelse 2017

Familjeslanten har 5 kap 12 § socialtjänstlagen som mall för verksamhetens arbete som är: att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Familjeslantens verksamhet med budget- och skuldrådgivning innefattar budgetrådgivning, skuldrådgivning med frivilliga uppgörelser, råd och stöd före, under och efter en skuldsanering samt utåtriktade informationsinsatser för att öka kännedomen om verksamheten.


Familjeslantens verksamhet har i huvudsak bestått av kostnadsfri rådgivning till enskilda i ekonomiska frågor, men även förebyggande arbete genom föreläsningar och informationsträffar. Den största åldersgruppen som söker sig till Familjeslanten är 35-44 åringar men vi ser även en ökning bland yngre konsumenter. Under 2017 har Familjeslanten tagit emot 257 besök var av 87 var nya hushåll. Den största gruppen som söker hjälp hos Familjeslanten under 2017 har aktivitets- och sjukersättning, där efter kommer löntagare och sedan personer med försörjningsstöd. En tragisk utveckling som uppmärksammades redan under 2015 är att många prioriterar bort hyresgästföreningen, facket och i vissa fall även hemförsäkring väldigt tidigt när man får skulder eller otillräckligt med inkomster, då man anser att avgiften är alldeles för hög. 54% av Familjeslantens hushåll är inte medlem i något fackförbund och 13% har ingen hemförsäkring.


Enligt konsumentverkets sammanlagde statistik från dataprogramet boss (som 93% av landets kommuner använder sig av gällande budget och skuldrådgivning) har drygt var fjärde (27%) registrerat ärende avbryts. Familjeslanten har dock en lägre procent som visar att endast 13,58% av de registrerade ärendena avbrutits.


Familjeslanten har under 2017 varit behjälplig med 27st skuldsaneringsansökningar och under samma period har Familjeslanten avslutat 40st ärenden där den rådsökande har fått skuldsaneringansökningen beviljad. Endast 4st rådsökanden har fått någon form av frivillig uppgörelse beviljad, det rör sig då om ackordsförslag eller avbetalningsplaner.

Läs Verksamhetsberättelsen för 2017 i länken på toppen av sidan

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.