Familjeslanten i Gävle | Verksamhetsplan 2018
563
post-template-default,single,single-post,postid-563,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
a

Verksamhetsplan 2018

Ladda ner Verksamhetplanen för 2018 (214kb)

Verksamhetsplan 2018

Familjeslantens verksamhet med budget- och skuldrådgivning ska innefatta budgetrådgivning, skuldrådgivning med frivilliga uppgörelser, råd och stöd före, under och efter en skuldsanering samt utåtriktade informationsinsatser för att öka kännedomen om verksamheten.


 • Inför 2018 vill vi särskilt investera i de samhällssvaga konsumenterna och att de ska hitta till Familjeslantens budget- och skuldrådgivare.
 • Vi planerar föreläsningar till exempel med arbetsmarknadsenheten Gävle Kommun vid ett flertal tillfällen för att stärka deltagarnas kunskap om privatekonomi.
 • Vi kommer att sprida Konsumentverkets broschyr ”Går din ekonomi inte ihop” på föreläsningar och andra väl behövda platser.
 • Under mars 2018 ska vi att medverka under money week och sprida vår kunskap och vårt material.
 • Familjeslantens rådgivningsverksamhet ska ha sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste snabbt få hjälp att t.ex. ansöka om skuldsanering eller att på annat sätt erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska problem.


Målet för verksamheten är att


 • Rehabilitera skuldsatta personer och att stärka hushållens resurser och öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv.
 • Bedriva budget- och skuldrådgivning med målsättning om en ordnad ekonomi för att klara sin egen försörjning och bli skuldfri på sikt.
 • Budget och skuldrådgivningen ska göra det möjligt för ett antal kommuninvånare att få en stabilare ekonomi.
 • Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minskas.
 • Budget- och skuldrådgivningen ska erbjuda invånarna individuell rådgivning och invånarens behov ska styra valet av insats.
 • Genom samverkan med andra yrkesgrupper ge behovsanpassad rådgivning i syfte att invånaren ska få en bättre ekonomi.
 • Lämna kvalificerade rådgivning i skuldsaneringsärenden.
 • Genom förebyggande arbete sträva efter att ge kunskaper så att individen i egenskap av konsument ska kunna använda sina resurser på bästa sätt och ha en hållbar privatekonomi.

Läs Verksamhetsplanen för 2018 i länken på toppen av sidan

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.