Familjeslanten i Gävle | Verksamhetsplan för 2019
584
post-template-default,single,single-post,postid-584,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Verksamhetsplan för 2019

Familjeslanten är en oberoende ideell förening med syfte att stötta och hjälpa människor att hitta lösningar i socioekonomiska frågor. Detta sker dels genom direkt ekonomisk rådgivning men minst lika viktigt för oss är arbete förebyggande genom utbildningsinsatser, information och seminarieverksamhet.
Familjeslanten riktar sig till samtliga kommuninnevånare men med särskilt fokus på de som är våra bidragsgivare och deras verksamheter. En grupp som Familjeslanten särskilt vill framhålla är de samhällsvagaste konsumenterna. Familjeslanten vill ge denna målgrupp förebyggande rådgivning i privatekonomi och förhindra överskuldsättning. Stärka den ekonomiska grunden och därmed öka individens självständighet.
Familjeslanten är en av huvudmännen i EKC, ekonomiskt Kunskaps Center i Gävle. EKC har 16 aktiva organisationer och myndigheter som samverkar för att motverka socialt utanförskap. Familjeslanten är tillsammansmed EKC drivande i olika samhällsfrågor. EKC var den drivande kraften mot skolfotografering i Gävle som blev en stor skuldfälla för barnfamiljer. Skolfotografering är idag mycket begränsad. EKC har även varit drivande med en handlingsplan för hemlöshet som Kommunfullmäktige i Gävle antog 2009.
Familjeslanten medverkar i utbildningar i socialekonomi på företag, föreningsmöten och hyresvärdar.
Familjeslanten vill verka för ökad kunskap om skuldsättning då det kan leda till stark påverkan på vardagshälsan.
Trots stärkt ekonomisk jämlikhet och sjunkande arbetslöshet finns det fortfarande stora brister i kunskaperna i privatekonomi och att de personer som är resurssvaga, yngre konsumenter, pensionärer och evighetsgäldenärer behöver stöd för att få en trygghet i sin vardag.
Vi vill
• förmedla kunskap till våra kommuninnevånare och ge verktyg för att ta kontroll över sin ekonomi.
• ha utåtriktade aktivitetet genom föreläsningar, deltagande i mässor och personliga möten
• använda hemsidan och Facebook för diskussioner och information
• fokusera på grupper i kommunen som har trygghetsanställningar, sociala företag och personer med funktionsnedsättningar
• utveckla vår budget och skuldrådgivning
• fortsätta med arbetssättet ”nära individen” och säkerställa hållbara förändringar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.